Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Κοσμήματα φορεμένα ...





Φορεμένα στα χεράκια μου ...

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Κατακόκκινα ...



Κατακόκκινα για την άνοιξη २०११ ..