Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Κοσμήματα φορεμένα ...

Φορεμένα στα χεράκια μου ...

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Κατακόκκινα ...Κατακόκκινα για την άνοιξη २०११ ..